ธ.ไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อกู้ยืมเงิน 2OO,OOO บาท ไม่ต้องค้ำ ทุกอาชีพ ผ่อนง่าย ผ่อนสบาย

สินเชื่อเพื่อรายย่อย ธนาคารไทยเครดิตฯ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เป็น สินเชื่อเงินกู้ จาก ธนาคารไทยเครดิต ที่เปิดโอกาศให้กับผู้ประกอบกิจการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หรือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยให้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 5,000 สูงสุดที่ 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จุดเด่น คือเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัยพ์หรือบุลคลค้ำประกัน ไม่ใช้สลีปเงินเดือน สมัครกู้ได้ง่าย ตอบโจทย์ความช่วยเหลือให้กับผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นและยังปลอดภัยอีกด้วย     เพียงผู้กู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้า ประกอบอาชีพค้าขาย ที่เป็นบุคคลธรรมดา และมีความต้องการที่จะ กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ก็สามารถยื่นขอลงทะเบียนได้เลย รายละเอียดสินเชื่อ จุดเด่น วงเงินสูงสุด 200,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก       คุณสมบัติสมัคร เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้ สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   เอกสารสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี) ทั้งนี้รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด   ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-6975454 ทุกวันเวลา 08.00-22.00 น. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน ช่วยรายละ 50,000 ผ่อนนาน 5ปี เข้ารับสิทธิ์ได้เลย

รัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออนสิน ได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้กู้ยืม สินเชื่อ โครงการธนาคาร ประชาชน โดยมีวงเงินให้กู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดใด ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน ผ่อนนานถึง 5 ปี เพียงแค่ท่าน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้.. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   วงเงินกู้ให้กู้ 50,000 บาท ระยะเวลา dki ชำระคืน เงินกู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมของ สินเชื่อ โครงการธนาคาร ประชาชน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ หลักประกันของ เงินกู้     ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ เอกสารใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี) รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ คุณสมบัติของผู้กู้     เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​ สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทร 1115 ขอขอบคุณข่าวสาร : จากธนาคารออมสิน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

สินเชื่อฟินนิกซ์ให้กู้ ยืมได้สูงสุด 1 เเสนบาท

วันนี้เรามีสินเชื่อ ฟินนิกซ์ แอปนี้ก็ยังเป็นแอปที่น่าสนใจอย่างไร เราลองชมเพิ่มเติมกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   จุดเด่น ฟินนิกซ์ สมัครเองในแอปได้ทุกวัน ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง หมุนเงินไม่สะดุด วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ไม่ต้องส่งสเตทเม้นต์ เลือกจ่ายขั้นต่ำ ผ่อนจ่าย หรือจ่ายโปะได้เลยตามใจ ไม่ต้องโอนมัดจำ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่มีค่าสมัคร ดอกเบี้ยต่ำแค่พันละ 0.9 บาทต่อเดือน หรือ 2.75%/เดือน (33% ต่อปี) อนุมัติปั๊บรับเงินเข้าบัญชีไวสุดใน 5 นาที (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติผู้กู้ มีแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อยืนยันตัวตน มีอายุระหว่าง 20-60 ปี สมัครได้ทุกอาชีพทั้งรับจ้าง พนักงานประจำ พ่อค้าแม่ค้า รายได้ต่อเดือน 8,000 บ. ขึ้นไป มือถือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ที่สนใจกู้เงินผ่านฟินนิกซ์ สามารถดาวน์โหลดแอพได้แล้วที่ กูเกิ้ลเพลย์สโตร์ โดยใช้งานได้ทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ดีแทค ทรู ais แต่ยังไม่รองรับการใช้งานผ่านระบบ iOS ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทมันนิกซ์ 0-2329-5956 ในวันจันทร์-ศุกร์ (9:00 น. – 18:00 น.) และวันเสาร์ (9:00 น. – 12:00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

รวมสินเชื่อกรุงไทย 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อยที่นี่

“กรุงไทยใจดี” และ “กรุงไทย Smart Money” เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง จะมีรายละเอียดในการสมัครอย่างไรบ้าง (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ช่องทางการสมัครสินเชื่อกับ “ธนาคารกรุงไทย” 1.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 2.แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี” เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย “กรุงไทยใจดี” ให้อะไรบ้าง 1.วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท 2.สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที 3.ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน 4.ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ “กรุงไทยใจดี” อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน ระยะเวลาให้กู้สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี” ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี คุณสมบัติผู้กู้ “กรุงไทยใจดี” เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น สินเชื่อกรุงไทย “Smart Money” 1.วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป 3.ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน 4.กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT 5.กู้ได้ ทั้งพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด Read more

เช็ควันโอนเงินราคาข้าว ไร่ละ 1,000 ชาวนา เกษตรกร

เรียกได้ว่าชาวนาต่างก็อยากรู้ว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยวันไหนคืบหน้าอย่างไร ล่าสุด เพจ ข่าว3TV ได้โพสต์ความคืบหน้าระบุว่า คืบหน้าเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ค่าบริหารจัดการข้าว ไร่ละ 1,000 บาท และมาตราการคู่ขนาน โดยทางคลังฯจะนำเข้าที่ประชุม ครม. 26 ตุลาคม 2564 นี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ภาพจาก ข่าว3TV อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที ขอให้รออีกนิดเราจะติดตามให้ให้ได้ทราบ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ประชาชนหรือชาวนาต่างได้รอเงินและติดตามข่าวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ขอบคุณ ข้อมูลจาก เพจ ข่าว3TV (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

ม.40 เข้าพร้อมเพย์ เเล้ววันนี้ใครมีเกณฑ์รับ 5,000 บาทเช็คที่นี่

ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม วันนี้( 20 ก.ย.64 ) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาโควิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด กลุ่มสมัครใหม่ระว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.ไปแล้ว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เนื่องจากบางคนตรวจสอบสิทธิครั้งแรกได้รับสิทธิ ตรวจสอบอีกครั้งไม่ได้รับสิทธิ ได้สิทธิแล้วทำไมถูกยกเลิกสิทธิ ตรวจสอบสิทธิแต่ละครั้งผลที่ได้ไม่เหมือนกัน จากกรณีตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่พบข้อมูลไม่ตรงกัน ตรวจสอบครั้งแรกได้รับสิทธิ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาอีกครั้งไม่ได้รับสิทธิ เรื่องนี้ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า ในกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มสมัครใหม่ 16 จังหวัด กลุ่มนี้เดิมทีดึงข้อมูลเบื้องต้นมาพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 2.3 ล้านคน แต่เมื่อตรวจสอบละเอียดพบว่ามีบางกลุ่มข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 และการชำระเงินคลุมเครือ จึงต้องขอนำข้อมูลนี้มาตรวจสอบคัดกรอง ทบทวนสิทธิเยียวยาอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะประชุมพิจารณากลุ่มนี้ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ทั้งนี้วันนี้มียอดที่ต้องโอนทั้งหมด ประมาณ 1.94 ล้านคน จ่ายเงินเยียวยามาตรา 40 คนละ 5,000 บาท น.ส.ลัดดา บอกว่า ในกลุ่มนี้มีส่วนหนึ่ง ซึ่งจำนวนมากทีเดียว ที่ชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติม ซึ่งต่อมาพบว่า ผู้ที่ชำระเงินสมทบ ม.40 ผ่านตู้บุญเติม ไม่ว่าชำระเงินในพื้นที่ไหน ข้อมูลจะขึ้นว่าชำระในพื้นที่ กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด ทำให้ระบบรวมข้อมูลของคนกลุ่มนี้เข้ามาด้วย ต่อมาพบว่ามีผู้ที่อยู่นอกเขต16 จังหวัดสีแดงเข้มได้สิทธิิเยียวยาด้วยจำนวนหนึ่ง ทางสำนักงานประกันสังคม จึงตรวจสอบพบว่าปัญหามาจากการชำระเงินผ่านตู้บุญเติมนั่นเอง จึงจำเป็นต้องระงับสิทธิของกลุ่มผู้ประกันตน ม.40 (กลุ่มสมัครใหม่) ที่ชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมทั้งหมดไว้ก่อน และต้องคัดกรองอีกครั้ง ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ( นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก Read more

สินเชื่อ Smart ให้ยืม 50,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash) ผ่านการพัฒนาอาชีพ ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวน ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ หลักประกันเงินกู้ 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง 2. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท 3. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท เงื่อนไขการกู้ตามโครงการ เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อ พร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

กสิกรไทย เปิดลงทะเบียน กู้ได้ 100,000 บาท สมัครที่นี่

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ CV-19 รักษาการจ้างงาน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); และฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวที่กล่าวมา มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน จุดเด่น อัตราดอกเบี้ย 2 % ใน 2 ปี แรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ไม่เกิน 5 % ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก คุณสมบัติผู้กู้ เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค) ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาชำระคืน สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก วงเงิน ลูกค้าใหม่ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าปัจจุบัน : วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ณ Read more

ออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ ช่วยปิดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คุณสมบัติที่ต้องมีหากต้องการกู้สินเชื่อ ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ มีรายได้ สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และหากรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้คืน ต้องบวกกันแล้วไม่เกิน 65 ปี มีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ ที่ติดต่อได้ เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ( นร.1 ) วงเงินที่ธนาคารปล่อยให้กู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ให้กู้ตามหนี้นอกระบบจำนวนจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้คืน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องเสีย : 1% ต่อเดือน (ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระคืน ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 5 ปี หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้คำ้ประกัน สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี) รูปถ่ายสถานที่ผู้กู้ประกอบอาชีพ กรณีที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เยียวยาพิเศษเข้าอีกเข้าเเล้ววันนี้

สำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกันยายนนี้ เตรียมรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลอีกทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ในพุธที่ 22 กันยายน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กดที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ล่าสุด สศค. อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ คาดว่าภายในเดือน ตุลาคม นี้ จะมีข้อสรุป โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ และ ค่าไฟ จากปัจจุบันช่วยเหลืออยู่คนละ 230 – 300 บาทต่อเดือน ส่วนจะปรับเพิ่มเป็นอัตราเท่าใด รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ นั้น จะต้องรอ สศค. สรุป และเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณา เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติก่อน คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย) ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more