ธกส. เปิดลงทะเบียน โครงการแก้หนี้นอกระบบ 100,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้ คุณสมบัติผู้กู้   มีสัญชาติไทย เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); วงเงินกู้โครงการ   กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้ สิทธิประโยชน์ หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท Facebook Comments Box อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าว สินเชื่อ เงินกู้ ข่าว เงินเกษตรกร ข่าว บัตรคนจน เงินเยียวยา (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

มีเงินเข้า 5 ช่องทาง ธ.ก.ส. จ่ายให้แล้ว “เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร” ช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

“เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส. จ่ายให้แล้ว ด่วนที่นี่ เข้าวันไหน ไม่ต้องสงสัย สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้เลยผ่าน 5 ช่องทาง ง่าย ๆ แค่บัตรประจำตัวประชาชน “เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร” ปี 2564/65 ช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายหลัง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยเริ่มจ่ายรอบแรก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 492,571 ครัวเรือน เป็นเงิน 10,920 ล้านบาท ธ.ก.ส., เงินเยียวยาเกษตรกร, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วิธีการตรวจสอบสิทธิ “เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร” โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com : คลิกที่นี่ กรอก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกด ค้นหา หากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล โอนเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ Download ธ.ก.ส. A-Mobile Read more

ธ.ก.ส. นัดวัน “โอนเงิน” “เงินช่วยชาวนา” “ส่วนต่างประกันราคาข้าว” เช็กด่วน!

เปิดไทม์ไลน์ “เงินช่วยชาวนา” ธ.ก.ส. เริ่มโอน 13-17 ธ.ค. ส่วนเงินจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว เตรียมโอนในวันที่ 9-13 ธ.ค. นี้ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน คลิก chongkho.inbaac.com ด่วน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว และ “เงินช่วยเหลือชาวนา” ยังมีความต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่าน จากสถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมอบนโยบายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นั้น     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า  ในวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส. จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นวาระพิเศษ เพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินงบประมาณรวม 138,224.76 ล้านบาท ประกอบด้วย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) จำนวน 74,569.31 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส. จะทำการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์และดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 2) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ Read more

ชัดเจน 9 ธ.ค. 64 นี้ ธ.ก.ส.เริ่มโอนเงิน ประกันรายได้ข้าว 1.3 แสน ลบาท

บอร์ด ธ.ก.ส.เห็นชอบจ่ายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติม พร้อมค่าบริหารจัดการข้าว-ประกันรายได้ยางพารา รวมกว่า 138,000 ลบ.   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำลง ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมอบนโยบายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือตามนโยบาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส.จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เป็นวาระพิเศษ เพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินงบประมาณ รวม 138,224.76 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) จำนวน 74,569.31 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส.จะทำการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิและดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ในวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 2) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 3) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน Read more

เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 ใครยังไม่ได้ ตรวจสอบ เงินประกันรายได้เกษตรกร งวดไหนได้แล้ว

กรณี เงินประกันรายได้เกษตรกร เงินประกันข้าว และ เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลได้จัดสรรแหล่งเงินเพิ่มเติม ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม. วันนี้ ยังจะได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินมาตรการคู่ขนาน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ซึ่งหลังจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเร่งเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยเร็วที่สุด   ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่ได้เสนอ ใน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องข้าว เห็นชอบวงเงินประกันรายได้ 76,000 ล้านบาท 2.เห็นชอบเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท จำนวนรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท ขณะที่การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ ที่ผ่านมา จ่ายไปแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 13,000 ล้านบาท ยังค้างอยู่อีก 31 งวด ซึ่ง ครม. อนุมัติวงเงินให้แล้ว ขั้นตอนต่อไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องไปประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบตามมติ ครม. และจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 และงวดที่เหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว คาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธ.ค.2564 หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); สำหรับการส่งออกข้าว ขณะนี้เริ่มดีขึ้น ซึ่งช่วงครึ่งปีแรก ค่าเงินบาทแข็งมาก และไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ แต่ตอนนี้ สามารถแข่งกับคู่แข่งได้ ยอดส่งออก ก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะ เดี๋ยวนี้เดือนละ 7-8 แสนตัน และสิ้นปีนี้อาจจะไปถึงเป้าหมาย Read more

อัพเดทข่าว 5 ธ.ค. 64 “ประกันรายได้ข้าว” งวด 8 ออกแล้ว ตรวจสอบสถานะ วันโอนเงิน ได้ที่นี่

ด่วน! “ประกันรายได้ข้าว” งวด 8 นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน แจ้งข่าวดี สำหรับชาวนาที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. “ข้าวหอมมะลิ” จ่ายชดเชยสูงสุด รองลงมา “ข้าวเหนียว” แต่ วันนี้ สถานการณ์โดยรวมข้าวทุกชนิดราคาขึ้น ใช้เงิน 3.5 พันล้านบาท ธ.ก.ส.นัดโอน 9 ธ.ค. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   อัพเดท ความคืบหน้าโครงการ “ประกันรายได้ข้าว” ยังมีต่อเนื่อง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 64 เห็นชอบจ่ายโครงการประกันรายได้ข้าว และเงินช่วยเหลือชาวนา ทั้งสิ้น กว่า 1.31 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็น จ่ายส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าว เพิ่มเติมกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท และเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ คิดเป็นเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน กว่า 5.4 หมื่นล้านบาทล่าสุด ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาส่วนต่างมาถึง งวดที่ 8 แล้ว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงโครงการ”ประกันรายได้ข้าว” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 8) แล้ว สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2564  ความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกหอมมะลิ    ชดเชยตันละ  3,871.59  บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่   ชดเชยตันละ   3,134.58  บาท Read more

ปล่อยใหกู้ ช่วยเหลือ ธนาคาร กรุงศรี กับ สินเชื่อ Krungsri Fin สินเชื่อ เงินสด

ธนาคาร กรุงศรี กับ สินเชื่อ Krungsri Fin เป็นสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล สามารถ ทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยัง สามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน  kma  ที่ สะดวก  สบาย ง่ายสุดๆแค่ปลายนิ้วได้ ทุกที่ทุกเวลา และ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น เพียง 9.99% ต่อปี และ สามารถรู้ผลอนุมัติไว ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและถ้า หากอนุมัติ ก็ยัง สามารถเบิกจ่ายผ่านแอปกรุงศรี และยัง สามารถกู้ยืมได้ทุกอาชีพด้วย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คูณสมบัติผู้กู้ พนักงานประจำที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 59 ปี มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงานสามารถติดต่อได้สะดวก อายุการทำงาน/ กิจการ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ปี   เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานที่มีรายได้ประจำ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับการการอนุมัติ) หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และ อายุงาน สลิปเงินเดือนล่าสุ เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย) สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับ) เงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับ อนุมัติ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน KMA 1.เลือกสมัครสินเชื่อ กดเมนู สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri Fin 2.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวระบบแอปพลิเคชัน KMA จะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง 3.ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน KMA บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินกู้ 4.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและรายละเอียดสินเชื่อที่ต้องการ ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ในระบบ 5.ใส่รหัส ( OTP ) กดยอมรับเงื่อนไขการสมัครใส่รหัส ( OTP ) ที่ได้รับจากข้อความเพื่อเป็นการยืนยัน ระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ นำส่งใบสมัครสำเร็จ 6.หลังจากนำส่งใบสมัครสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับและส่งใบสมัครให้เซ็นชื่อ Read more

เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ปลอดชำระเงินต้น 24 เดือน จาก ธ.ก.ส.

ธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ภายใต้ชื่อว่า  สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ  ให้กู้รายละ ไม่เกิน 1 แสนบาท ปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน ทางธนาคาร ธ.ก.ส และได้ เปิดแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย  เพื่อที่จะ ช่วยเหลือเกษรตรกร   ประชาชน เพื่อการดำรงชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ซึ้ง ได้เตรียม งบประมาณ วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อที่จะ ได้นำ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   ไปเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นค่าลงทุนประกอบอาชีพ สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชนเมือง ภาคชนบท ผ่านโครงการ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ   คุณสมบัติ ของผู้กู้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นเกษตรกร,ทายาทเกษตรกร,บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ,ประกอบการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,อาชีพนอกภาค   การเกษตร,อาชีพที่มีลักษณะ เป็นการลงทุนค้าคขาย เพื่อการดำรงเลี้ยงชีพในครัวเรือน ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคโควิท-19 วงเงิน ให้ยืม วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย อัตราและอดกเบี้ย กรณีกู้เป็นค่าลงทุน 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตรา ดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 65 ต่อปี ) กำหนด   ระยะ ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระ เงินต้น 2ปี แรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลา ชำระไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน ) นับตั่งแต่วันที่กู้ โครงการนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ตั่งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 -31 มี.ค.67 Read more

ผ่อน 700 บ./เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อพรอมิส ไม่เช็คบูโร ได้ทุกคน ยืมได้ 20,000 ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อ พรอมิส เป็นสินเชื่อที่ใครหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการสมัครขอสินเชื่อในยุคนี้ นั้น เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถตอบโจทย์ ให้กับพี่น้องประชาชน คนที่ต้องการเงินด่วน เพื่อที่จะมาใช้จ่าย นั้นสามารถกู้ยืมมา ลงทุนขยายธุรกิจหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาท และยังมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยคำสะดวก ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ต้องการเงินด่วนเพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำ ประกันทั้งนั้น ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถ ให้ความมั่นใจ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เชื่อถือได้และที่สำคัญ ยังถูกกฏหมาย 100 % สามารถกุ้เพิ่มได้และยังผ่อนจ่าย หรือปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งปิดบัญชีก่อนกำหนดก็ไม่ได้เสียค่า ยกเลิกสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นเป็นสินเชื่อที่สามารถ ตอบโจทย์ พี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินด่วนเป็นอย่างมาก รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้กู้ บุคคลที่มีสัญชาติไทย บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี บุคคลที่มีรายได้ประจำหรือมีเงินเดือนประจำมากกว่า 8,000 บาทขึ้นไป บุคคลที่มีที่ทำงานประจำหรือประสบการณ์ การทำงานที่มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป มีบ้านที่พักอาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหรือโทรศัพท์บ้านที่สามารถติดต่อได้ สำหรับ ท่านใดที่สนใจข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ สอบถาม ได้ที่ เว็ปไซส์ www.Promise.co.th หรือ โทรสายด่วน 1751 ตลอด 24 ช.ม หรือ สะดวกไปสอบถาม ได้ที่ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

“ธ.ก.ส.” พร้อมโอนเงิน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

“ธ.ก.ส.” พร้อมโอนเงิน 9-14 ธันวาคม นี้ เงินประกันรายได้ชาวนา เกษตรกร (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ตามที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนา ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร “ธ.ก.ส.” จะได้เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 76,080.95 ล้านบาท วานนี้ (30 พ.ย.) โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ “ประกันรายได้เกษตร” ในช่วง 9 – 14 ธ.ค. นี้ ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 30 พ.ย. คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 1 ธ.ค. 64  : ธ.ก.ส. รับแจ้งมติ 3 ธ.ค. 64 : คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ธ.ก.ส. พิจารณาและคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา 7 ธ.ค. 64 : ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ 8 ธ.ค. 64 : เตรียมการโอนเงิน 9 – 14 ธ.ค. 64 : โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ “ประกันรายได้เกษตร” นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล หลังจากมติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการคู่ขนาน ช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนและปัจจัยการผลิต รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการยืนยันให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ได้ตอบรับ Read more