กรุงไทย ให้ยืม 30000 ได้ทุกอาชีพ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารอันดับหนึ่งของไทย ธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อสินเชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสด ที่ให้วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท และยังดอกเบี้ยถูกใจอีกด้วย ที่ชอบที่สุดคือ กู้ง่ายๆ แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก สามารถกู้ได้หลากหลายอาชีพ สำหรับใครที่สนใจ เราไปดูจุดเด่นและรายละเอียดกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทย Smart Money -วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย -ผู้ที่ไม่มีบัญชีการเงินเดือน กับทางกรุงไทย ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ -ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือบุคคนค้ำประกัน ในการขอกู้ -หากได้รับอนุมัติ รับเงินก้อนเข้าในบัญชีทันที วงเงินให้กู้ยืม 1. ผู้มีรายได้ประจำ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 2. ผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น และลดดอก เอกสารการสมัคร -สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนผู้ขอกู้ -สำเนา ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ -บัตรประจำตัวพนักงาน (กรณีที่มี) -ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐาน ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือ     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});     Statement -บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป -เจ้าของร้านค้า รายย่อยทั่วไป ให้ใช้ Statement ธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่มี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีที่มี) -เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้ 1. เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท และมีอายุงาน 1 Read more

สินเชื่อ “SPEEDY LOAN” ธนาคาร SCB ให้ยืม 30,000 เพื่อใช้หมุนเวียน

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เปิดให้ลงทะเบียน กู้ยืมเงินได้แล้ว 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน ทุกคนสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สมัครผ่านมีเงินใช้แน่นอน เอกสารการสมัครก็ใช้เพียง สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใครที่สนใจ ไปสมัครกันได้เลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ข้อดีและจุดเด่นสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN -สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน -ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน -หากได้รับอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้ทันที -ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน -คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้นลดดอก -อนุมัติสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ วงเงินให้กู้ยืม -เงินกู้ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน -เงินกู้ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน -เงินกู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   คุณสมบัติผู้กู้เงิน -เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี -รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำที่บรรจุเป็นพนักงานแล้ว -รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน หรือเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจ -มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เอกสารการสมัคร -ใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือบัตรข้าราชการ ที่มีเลขที่ประจำตัว และรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน -ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และใบแจ้งยอดเงินฝาก 3 เดือน สำหรับ พนักงานประจำ -ใช้สำเนา Read more

ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 ออมสิน GSB ลงก่อนได้ก่อน

มาตรการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สู้ภัย COVID-19 ผ่านแอป MyMo ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ผ่านทางแอป MyMo สามารถกู้เงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ กู้ผ่านจะได้รับเงินภายใน 3 วัน เข้าแอป MyMo ทันที ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงแค่ บัตรประชาชนใบเดียว เท่านั้น กู้เงินได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน ไปดูวิธีการสมัครกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่นสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 -ไม่มีหลักประกันในการขอกู้ -ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ -ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็กู้ได้แล้ว -สมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้ทันที -ผ่อนชำระเงินคืนได้สูงถึง 24 งวด จำนวนเงินให้กู้ยืม ไม่เกินรายละ 10,000 บาท วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน และรวมกับระยะปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกแล้ว ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ตามเหมาะสม ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อปี คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน -เป็นผู้ที่มีบัญชี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2564 -มีอายุ 19 – 70 ปี -ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากรัฐ -ไม่เป็นผู้ที่ว่างงาน -ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน -เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เอกสารการขอสินเชื่อ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ผู้ที่สนใจ ให้อัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และเข้าเมนูขออนุมัติ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” และทำการลงทะเบียนจองสิทธิ จากนั้นจึงทำการ ล๊อกอิน เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในวันเวลาที่แจ้งเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสินเชื่อ จากนั้นให้ทำตามรายละเอียดที่แจ้งใว้ในแอป MyMo ไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น       (adsbygoogle = window.adsbygoogle || Read more

แอป ​MyMo กู้เงิน วิธีขอกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน

แอป ​MyMo กู้เงิน ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินแห่งประเทศไทยได้มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินรวมไปถึงผู้ที่มีกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึงร้านขายเสื้อผ้าตามท้องตลาดนัดในแต่ละที่ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ณตอนนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เธอเฉพาะสินเชื่อที่ผ่อนเผื่อการอนุมัติที่มีชื่อว่าสินเชื่ออิ่มใจนะคะคุณอาจจะทราบกันดีจากทางธนาคารออมสินโดยมีการอนุมัติวงเงินให้ท่านก้กันได้หลายและไม่เกิน 100,000 บาท     ตอนนี้ประเทศไทยสำคัญไม่ต้องใช้หลักในการค้ำประกันใดใดทั้งสิ้นยังรวมไปถึงการผ่อนพักชำระหนี้ได้ถึงหกเดือนคิดดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 3.99% ต่อปีเท่านั้นเองนะคะ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกกรณีในการใช้สินเชื่อให้อีกด้วยนะคะลงทะเบียนนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้โดยตรง ย์ การลงทะเบียนนั้นท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารในการขยายเวลาการลงทะเบียน     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); หรือจำกัดสิทธิ์ได้กับทางธนาคารออมสินในการสมัครยื่นขอสิทธิ์นั้นท่านจะต้องลงทะเบียนเพียงแค่ถ่ายรูปพื้นที่ประกอบกิจการที่ท่านทำธุรกิจอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นทางธนาคารก็อาจจะมีการพิจารณาจากวันที่ท่านได้กู้ยืมเป็นเวลาห้าวัน สุดท้ายนี้อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอทุกครั้งหลังจากหยิบจับสิ่งของเพื่อให้ท่านห่างไกลจาก โควิด-19 และที่สำคัญเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่อย่าลืมกดไลท์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารใหม่ทุกครั้ง สำหรับวิธีขอกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ผ่านแอปพลิเคชั่นMobile Banking (MyMo) ต้องทำอย่างไรนั้นติดตามอ่านได้จากบรรทัดถัดจากนี้ ขั้นตอนการขอกู้ต้องทำอย่างไรบ้าง? สามารถทำธุรกรรม ผ่าน MyMo มีรายละเอียด ดังนี้ 1.เข้าเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 3.ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 4.เลือกวงเงินขอกู้ที่ต้องการ 5.กดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต – กรอกรหัส OTP 6.รอการแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. โดยหน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างพิจารณา”   แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อฯ ผ่านช่องทางใด? ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน MyMo และ ส่งข้อความสั้น (SMS) โดยมีข้อความดังนี้ กรณีผ่านการพิจารณา “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม” กรณีไม่ผ่านการพิจารณา “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”   เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไร? จะต้องเข้าไปทำรายการ (ทำสัญญา) ใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดย 1.เข้าใช้งาน MyMo ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “คุณผ่านการพิจารณา” ให้กด “ถัดไป” 2.ระบบจะสร้างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและกด “ยอมรับ” 3.ใส่รหัสผ่าน MyMo Read more

กรุงไทยให้ยืม 100,000 บาท ผ่านแอป Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” สามารถกู้ยืมเงินด่วน ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท สมัครขอสินเชื่อง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี จากธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครขอสนเชื่อได้โดย ไม่ต้องใช้เอกสาร คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินให้กู้ยืมที่ใช้ไป และกู้ได้สูงสุด 1 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่เสียดอกเบี้ยอีกด้วย รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” จุดเด่นสินเชื่อ -วงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท -สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” รู้ผลภายใน 5 นาที -ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ -ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย -ไม่ต้องใช้เอกสาร -ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน         คุณสมบัติผู้กู้ -มีสัญชาติไทย -เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย -ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” หรือ “Krungthai Connext” เท่านั้น อัตราดอกเบี้ย -อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี -กรณีผิดนัดชำระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระ ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร วงเงินให้กู้ยืม -วงเงินให้กู้ 10,000 – 100,000 บาท (วงเงินสูงสุด0.7 เท่า ของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี) เอกสารประกอบการสมัคร -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี) -ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลีปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ -Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด         (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});       ค่าบริการขอสินเชื่อ -ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี -ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 Read more

ไม่ต้องโอนก่อน ธ.ไทยเครดิต ยืมง่าย ไม่เช็คเครดิต ช่วยเหลือ วงเงิน 200,000 บ.

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ว ใครที่กำลังคิดจะไปกู้เงินนอกระบบ ไม่ต้องไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้ทางธนาคารไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพิ่อคนค้าขาย จากธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อที่ให้กู้แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าและแม่ค้าทุกคน สามารถเข้าถึงเงินทุนได้แบบปลอดภัย ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อในชื่อ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่นสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต -ให้วงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท -เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลา ครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี -คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก -ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ -ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ คุณสมบัติผู้สมัคร -บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น -มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป -ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี -ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น -ต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 1 ปี -ธุรกิจจะต้องมีสถานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้ -สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});     เอกสารการสมัคร -สำเนา บัตรประชาชน -สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ -สำเนา บัตรประชาชน คู่สมรส -สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) -เอกสารแสดง สถานภาพสมรส (หากมี) -สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก -สำเนา สัญญาเช่า (หากมี) ข้อมูลและที่มาของสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

สินเชื่อกรุงไทย เงินให้กู้ยืม สมาร์ท มันนี่ วงเงินสูง 1,000,000 ดอกต่ำ ยืมง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีคนค้ำ

เงินให้กู้ยืม เป็นโครงการสินเชื่อที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังสนใจสมัครสินเชื่อสมาร์ท มันนี่ ด้วยเงินก้อนที่มีวงเงินสูงกว่า 1 ล้านบาท ได้มีโอกาสผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จึงเรียกได้ว่าโครงการสินเชื่อสมาร์ท มันนี่ จะช่วยผ่อนปรนภาระการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากหนักให้เป็นเบาอีกด้วย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังเล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออุปโภคบริโภค รวมถึงนำไปผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ โดยท่านผู้สนใจสมัครนั้นไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนที่ผูกกับธนาคารกรุงไทย ท่านก็สามารถยื่นเรื่องขอสมัครรับสินเชื่อได้นั่นเอง ทั้งนี้วงเงินยังสูงถึง 5 เท่าของรายได้นั่นเอง     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});     โดยโครงการสินเชื่อ สมาร์ท มันนี่ ของธนาคารกรุงไทยนั้น ยังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ รวมถึงเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ที่ไม่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวนั่นเอง ก็สามารถเข้ามายื่นเอกสารการสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา อนึ่ง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครโครงการสินเชื่อสมาร์ท มันนี่ จากรายละเอียด ด้านล่างนี้ จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสมาร์ท มันนี่ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน คุณสมบัติผู้กู้สมัครสินเชื่อ สมาร์ท มันนี่ บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อ สมาร์ท มันนี่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี) ต้นฉบับหนังสื อรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ Statement บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี) เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ Read more

ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 ออมสิน GSB ลงก่อนได้ก่อน

มาตรการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สู้ภัย COVID-19 ผ่านแอป MyMo ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ผ่านทางแอป MyMo สามารถกู้เงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ กู้ผ่านจะได้รับเงินภายใน 3 วัน เข้าแอป MyMo ทันที ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงแค่ บัตรประชาชนใบเดียว เท่านั้น กู้เงินได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน ไปดูวิธีการสมัครกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่นสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 -ไม่มีหลักประกันในการขอกู้ -ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ -ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็กู้ได้แล้ว -สมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้ทันที -ผ่อนชำระเงินคืนได้สูงถึง 24 งวด จำนวนเงินให้กู้ยืม ไม่เกินรายละ 10,000 บาท วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน และรวมกับระยะปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกแล้ว ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ตามเหมาะสม ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อปี คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน -เป็นผู้ที่มีบัญชี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2564 -มีอายุ 19 – 70 ปี -ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากรัฐ -ไม่เป็นผู้ที่ว่างงาน -ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน -เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เอกสารการขอสินเชื่อ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ผู้ที่สนใจ ให้อัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และเข้าเมนูขออนุมัติ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” และทำการลงทะเบียนจองสิทธิ จากนั้นจึงทำการ ล๊อกอิน เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในวันเวลาที่แจ้งเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสินเชื่อ จากนั้นให้ทำตามรายละเอียดที่แจ้งใว้ในแอป MyMo ไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น       (adsbygoogle = window.adsbygoogle || Read more

5 ขั้นตอน ยืมง่าย เงินด่วน กสิกรไทย ไม่ต้องไปธนาคาร

“สินเชื่อกสิกร” สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เงินด่วน “Xpress Loan” จากธนาคารกสิกรไทย กู้ง่ายผ่านแอป K Plus สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน ใครๆก็สามารถขอเงินกู้ได้ เพียงมีอายุอายุ 20 ปีขึ้นไป สินเชื่อเงินด่วน “Xpress Loan” เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ถูกกฎหมายแน่นอน อย่าไปกู้นอกระบบ ให้กู้เงินผ่านแอป K Plus หรือขอสินเชื่อที่ธนาคารเท่านั้น (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   จุดเด่นเงินด่วน “Xpress Loan” -กู้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน เพียงใบเดียว -เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้ค้ำประกัน -อนุมัติไวสุดใน 15 นาที และได้เงินทันที -ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท -เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้แล้ว -อนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น.   อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ   คุณสมบัติ/ผู้มีรายได้ประจำ -มีสัญชาติไทย -มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป -เมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลา การผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี -ผู้กู้ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป -มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป นับรวมที่ทำงานเดิมได้ -มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้   คุณสมบัติ/อาชีพอิสระ -มีสัญชาติไทย -มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป -เมื่อรวมอายุของผู้กู้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี -ผู้กู้ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป -ประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป Read more

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ช่วยเหลือ ให้ยืม 50000 ผ่อนเดือนละ 1400

แนะนำสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ นั่นคือสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางธนาคารกรุงเทพ ในชื่อว่า สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ที่มีวงเงินให้กู้วงเงินพร้อมใช้ 50,000 บาท สำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น เรื่องเงินเรื่องด่วน เบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ อนุมัติเงินกู้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ -ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน -ไม่เบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย -ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน -สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด -ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี -ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ -เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย -ผู้กู้เงิน มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี -เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมในโครงการ -มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป -มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป เอกสารการขอสินเชื่อ -บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ -ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากบริษัท ย้อนหลัง 2 เดือน -บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า 6 เดือนต่อเนื่อง -หน้าบัตรบีเฟิสต์ ผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวงโฟนโทร 1333   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more