เปิดวิธีเช็คสิทธิ รับเงินนักเรียน 2,000 บาท

สำหรับ วิธีเช็คเงิน 2,000 บาทสำหรับโรงเรียนรัฐบาล สามารถเช็คสิทธิได้แล้วที่นี้ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ 25 มิ.ย. 2564 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล เข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน ป้อนตัวเลขในรูป 6 ตัว กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน ให้ท่านป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนลงในช่อง ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน ป้อนเลขประจำตัวนักเรียนลงในช่องนี้ ขั้นตอนที่ 4 ป้อนตัวเลขในรูป ให้ท่านป้อนเลขที่ปรากฏด้านบน เช่น 143041 เป็นต้น กด เช็คสิทธินักเรียนที่นี้ คลิกที่นี่   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more