สินเชื่อป๋า เปิดลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท

แอปพลิเคชั่น ป๋าได้พร้อมช่วยเหลือทุกคนที่มาขอกู้เงิน หรือยืมเงินด้วยการอนุมัติที่รวดเร็วภายในวันเดียวเท่านั้นจุดเด่นสำหรับแอป ป๋า (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); มีสินเชื่อหลากหลายตอบโจทย์ในทุกวัตถุประสงค์ ช่วยประเมินการอนุมัติเบื้องต้น ทำให้ไม่ต้องรอนาน แบบไร้ความหวัง พูดคุยติดต่อได้หลายช่องทาง สร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้งาน สมัครออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง สมัครง่าย ไม่ซับซ้อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของสินเชื่อ หรือสั่งโอนเงินได้ ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ จ่ายเงินกู้ผ่านคิวอาร์โค้ดได้ ขอวงเงินกู้เพิ่มได้ คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการยืมเงินแอป ป๋า เป็นบุคคลถือสัญชาติไทย เท่านั้น มีรายได้ประจำ มีสลิปเงินเดือนสามารถยืนยันรายได้ที่ชัดเจน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก มีความรับผิดชอบชำระหนี้ตรงเวลา สร้างประวัติการยืมเงินที่ดี วิธีและขั้นตอนการสมัครแอพ ป๋า 1. ดาวน์โหลด App ลงบนโทรศัพท์แต่จำกัดที่ Android เท่านั้น 2. ลงทะเบียนใช้งานโดยใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 3. ยืนยัน SMS ที่ได้รับ ก็สามารถสมัครยืมเงิน กู้เงินได้ทันที 4. เลือกสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ 5. ยื่นเอกสารโดยถ่ายรูปบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน หน้าแรกสมุดบัญชีเพื่อให้ระบบนำเงินสดโอนเข้าบัญชี 6. ระบบอนุมัติก็จะโอนวงเงินที่ยืมเข้าบัญชีทันที (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

แคชพลัสยูโอบี ลงทะเบียนได้เลยวงเงิน 50,000 บาท

บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus) เป็นสินเชื่อในรูปแบบบัตรกดเงินสดสำหรับผู้กู้ที่ต้องการวงเงินฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องการใช้เงินในชั่วโมงที่เร่งรีบ บัตรกดเงินสดยูโอบีตอบโจทย์สำหรับการจ่ายยามฉุกเฉิน สามารถกดเงินสดได้ทั่วไทย ชำระคืนขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 500 บาทหรือ 5 % ของยอดค้างชำระ และผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 36 เดือน สามารถยื่นขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดยูโอบีได้ทุกอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); จุดเด่น กดเงินสดทั่วไทย ทั่วโลก ผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 36 เดือน บริการ Call for Cash รับเงินก้อนทันใจ ในวันทำการถัดไป รับดอกเบี้ยคืน เมื่อกดเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ ประกันภัยการเดินทาง สูงสุด 10 ล้านบาท รับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดแบ่งชำระงวดแรก รายละเอียดการสมัคร บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คุณสมบัติผู้กู้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยเท่านั้น พนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท มีอายุ 3 ปี ขึ้นไป ในกิจการเดียวกัน ระยะเวลากู้ ระยะเวลากู้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย ผู้กู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท การชำระคืนเงินกู้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือ 5 % ของยอดค้างชำระแล้วแต่จำนวนเงินกู้ ลักษณะหลักประกัน สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

สินเชื่อออมสินให้ยืม วงเงิน 200,000 ผ่อนสบายมาก

สินเชื่อออมสิน วงเงิน 2 เเสนบาทผ่อนสบาย (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน   เงื่อนไขการกู้สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ   เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำ หนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยแน่นอน   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน รายบุคคล อเนกประสงค์ จำนวนเงินให้กู้ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย อัตราเบี้ยอัตราเบี้ยและอัตราเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด การชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้   เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี เงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี   วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้ หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี   หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้ Read more

ม.40 เข้าพร้อมเพย์ เเล้ววันนี้ใครมีเกณฑ์รับ 5,000 บาทเช็คที่นี่

ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม วันนี้( 20 ก.ย.64 ) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาโควิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด กลุ่มสมัครใหม่ระว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.ไปแล้ว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เนื่องจากบางคนตรวจสอบสิทธิครั้งแรกได้รับสิทธิ ตรวจสอบอีกครั้งไม่ได้รับสิทธิ ได้สิทธิแล้วทำไมถูกยกเลิกสิทธิ ตรวจสอบสิทธิแต่ละครั้งผลที่ได้ไม่เหมือนกัน จากกรณีตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่พบข้อมูลไม่ตรงกัน ตรวจสอบครั้งแรกได้รับสิทธิ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาอีกครั้งไม่ได้รับสิทธิ เรื่องนี้ น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า ในกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มสมัครใหม่ 16 จังหวัด กลุ่มนี้เดิมทีดึงข้อมูลเบื้องต้นมาพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 2.3 ล้านคน แต่เมื่อตรวจสอบละเอียดพบว่ามีบางกลุ่มข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 และการชำระเงินคลุมเครือ จึงต้องขอนำข้อมูลนี้มาตรวจสอบคัดกรอง ทบทวนสิทธิเยียวยาอีกครั้ง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะประชุมพิจารณากลุ่มนี้ในวันพรุ่งนี้ (21 ก.ย.) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ทั้งนี้วันนี้มียอดที่ต้องโอนทั้งหมด ประมาณ 1.94 ล้านคน จ่ายเงินเยียวยามาตรา 40 คนละ 5,000 บาท น.ส.ลัดดา บอกว่า ในกลุ่มนี้มีส่วนหนึ่ง ซึ่งจำนวนมากทีเดียว ที่ชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติม ซึ่งต่อมาพบว่า ผู้ที่ชำระเงินสมทบ ม.40 ผ่านตู้บุญเติม ไม่ว่าชำระเงินในพื้นที่ไหน ข้อมูลจะขึ้นว่าชำระในพื้นที่ กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด ทำให้ระบบรวมข้อมูลของคนกลุ่มนี้เข้ามาด้วย ต่อมาพบว่ามีผู้ที่อยู่นอกเขต16 จังหวัดสีแดงเข้มได้สิทธิิเยียวยาด้วยจำนวนหนึ่ง ทางสำนักงานประกันสังคม จึงตรวจสอบพบว่าปัญหามาจากการชำระเงินผ่านตู้บุญเติมนั่นเอง จึงจำเป็นต้องระงับสิทธิของกลุ่มผู้ประกันตน ม.40 (กลุ่มสมัครใหม่) ที่ชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมทั้งหมดไว้ก่อน และต้องคัดกรองอีกครั้ง ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ( นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก Read more

สินเชื่อ Smart ให้ยืม 50,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ คุณสมบัติผู้กู้ เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash) ผ่านการพัฒนาอาชีพ ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ระยะเวลาการผ่อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวน ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ หลักประกันเงินกู้ 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง 2. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท 3. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท เงื่อนไขการกู้ตามโครงการ เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อ พร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

กสิกรไทย เปิดลงทะเบียน กู้ได้ 100,000 บาท สมัครที่นี่

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ CV-19 รักษาการจ้างงาน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); และฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวที่กล่าวมา มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน จุดเด่น อัตราดอกเบี้ย 2 % ใน 2 ปี แรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ไม่เกิน 5 % ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก คุณสมบัติผู้กู้ เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค) ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาชำระคืน สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก วงเงิน ลูกค้าใหม่ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าปัจจุบัน : วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ณ Read more

ออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่ ช่วยปิดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คุณสมบัติที่ต้องมีหากต้องการกู้สินเชื่อ ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ มีรายได้ สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และหากรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้คืน ต้องบวกกันแล้วไม่เกิน 65 ปี มีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ ที่ติดต่อได้ เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ( นร.1 ) วงเงินที่ธนาคารปล่อยให้กู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ให้กู้ตามหนี้นอกระบบจำนวนจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้คืน อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องเสีย : 1% ต่อเดือน (ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระคืน ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 5 ปี หลักประกัน ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้คำ้ประกัน สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี) รูปถ่ายสถานที่ผู้กู้ประกอบอาชีพ กรณีที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เยียวยาพิเศษเข้าอีกเข้าเเล้ววันนี้

สำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกันยายนนี้ เตรียมรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลอีกทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ในพุธที่ 22 กันยายน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กดที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ล่าสุด สศค. อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ คาดว่าภายในเดือน ตุลาคม นี้ จะมีข้อสรุป โดยในเบื้องต้นจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ และ ค่าไฟ จากปัจจุบันช่วยเหลืออยู่คนละ 230 – 300 บาทต่อเดือน ส่วนจะปรับเพิ่มเป็นอัตราเท่าใด รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ นั้น จะต้องรอ สศค. สรุป และเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณา เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติก่อน คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 1 ไปธนาคารที่สะดวก (ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย) ขั้นตอนที่ 2 แสดงบัตรประชาชน ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน ขั้นตอนที่ 4 เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

สินเชื่อใหม่บัวหลวง อนุมัติง่ายทุกอาชีพสนใจสมัครที่นี่

ธนาคารกรุงเทพได้ปล่อยสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ลองชมสินเชื่อดังกล่าวกันเลยสินเชื่อบัวหลวงสุขใจคุณสมบัติของผู้กู้ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 59 ปี ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน ต้นฉบับ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี อัตราเบี้ย วงเงิน ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราเบี้ย 23 ต่อปี วงเงิน 30,000 100,000 บาท อัตราเบี้ย 21 ต่อปี วงเงิน 100,000 200,000 บาท อัตราเบี้ย 20 ต่อปี วงเงิน 200,000 300,000 บาท อัตราเบี้ย 18 ต่อปี วงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป อัตราเบี้ย 16 ต่อปี อัตราเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25 ต่อปี ให้มีผลสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ค่าธรรมเนียม ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ ค่าอากรแสตมป์ 0.05 ของวงเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด ปีแรก 2 ของเงินต้นคงเหลือ ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ ย้อนหลังเกิน 3 เดือน 200 บาทต่อฉบับ วิธีสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือตรวจสอบเบอร์โทรสาขาต่างๆของธนาคารกรุงเทพ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more

ธกส. ให้กู้ 50,000 บาท สนใจสมัครได้ที่นี่

ธกส. วงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ รายละเอียดคุณสมบัติผู้กู้เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); เป็นทายาทเกษตรกร บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับฉบับที่ 44ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้กรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือนกรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); อัตราเบี้ย อัตราเบี้ยปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน รายละเอียดวงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อร าย หลักประกันเงินกู้ ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ยืมตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารธ.ก.ส. เป็นลำดั บแรก กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกันในการกู้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้ยืมทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภท เดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง กรณีผู้กู้ใช้บุคคลในการค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่กิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ หากไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บสย. ค้ำประกันหนี้วงเงินเงินกู้ยืมได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center 0 2555 0555 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Read more