ออมสิน ต่อเวลาให้คนที่ยังไม่ผ่าน สินเชื่อสู้ภัย 20,000 บาท

ครม.เห็นชอบขยายเวลาการให้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ถึง 30 กันยายน 65 พร้อมปรับเกณฑ์โครงการ Soft Loan อุ้มเอสเอ็มอี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงระบบธนาคารออมสินของรัฐหรือโครงการซอฟต์โลน เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มาตรฐานสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูไทย ท่องเที่ยว 5 พันล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.99% ไม่ต้องจำนองเพื่อครอบคลุมธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการขยายกลุ่มเป้าหมาย เช่น บริษัทสปา ร้านอาหาร นวดแผนไทย มัคคุเทศก์ และโรงแรม และขยายเวลารับเงินกู้ถึงวันที่ 30 กันยายน 65 เดิมกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 64

 

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้อนุมัติโครงการเงินกู้ให้กับลูกค้า 4,137 ราย มูลค่ารวม 1.746 พันล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 5 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือ 3.254 พันล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติขยายเวลามาตรการสินเชื่อเพื่อสาธารณภัย โควิด-19 สำหรับกลุ่มตราสารหนี้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เดิมวางแผนจะขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 64 ได้ขยายเวลาไปถึง 30 กันยายน 2508 อนุมัติสินเชื่อ 820,380 รวมมูลค่า 8.204 พันล้านบาท ยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ 1.796 พันล้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อนุมัติสินเชื่อ 28,911 รวมมูลค่า 288 ล้านบาท