ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา ม.40 กลุ่มแรก เช็คที่นี่

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม. 33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

โดย สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดระยะเวลาในการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

เงินเยียวยารอบนี้ได้แก่กลุ่ม ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.3 ล้านคน

กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.ย.64 นี้ เช็คสิทธิล่าสุด (19กันยายน) ทุกธนาคารได้รับเงินภายใน 05.00 น.

ไทม์ไลน์ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 พื้นที่ล็อกดาวน์

วันที่ 21 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้าน

วันที่ 22-23 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคนจะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 จะได้รับ

เยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท