สินเชื่อ LINE BK อยู่ที่ไหนก็ยืมได้สนใจสมัครได้เลยที่นี่

LINE BK ได้เปิดให้มีการสมัครสินเชื่อ โดยเเค่ท่านมีเงินเดือน 7,000 บาทต่อเดือนก็สามารถขอวงเงินให้ยืมได้คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีบัญชีเงินฝาก LINE BK

สัญชาติไทย

มีอายุระหว่าง 20 60 ปี

เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาท ต่อเดือน เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท ต่อเดือน

สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ในบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม

อัตราเบี้ย

วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ คิดเบี้ย 20 25 ต่อปี จ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือน วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ คิดเบี้ย 18 25 ต่อปี จ่าย 12 60 เดือน

ช่องทางและวิธีการชำระหักบัญชีเงินฝาก LINE BK อัตโนมัติ ชำระเองผ่าน LINE BK ดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์ของตัวเอง เพื่อใช้ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไหนก็ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

1. เข้าแอป LINE แล้วไปที่ LINE BK

2. เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก วงเงินให้ยืม รับทราบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม สมัคร

3. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเชื่อ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม, ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงินอื่นๆ

4. ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่อ

5. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

6. ระบุวงเงินที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบรายได้ของผู้สมัครได้ หรือผู้สมัครต้องการวงเงินที่มากขึ้น ผู้สมัครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือน

7. ยืนยันการสมัครสินเชื่อ

8. สัญญาสินเชื่อเสร็จสมบูรณ์

9.รับเงินได้เลย