คนละครึ่งรอบใหม่ ให้ 1,500 บาท

กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ล่าสุดสิทธิคงเหลือยังมีเหลือ 972,808 สิทธิ

เปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะหมดสิทธิ

สำหรับคนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินจำนวน 1,500 บาทผ่านแอปฯเป๋าตังให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิไปแล้วแบ่งเป็นสองรอบดังนี้

รอบที่ 1. วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.64
รอบที่ 2. วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.64

ล่าสุด ในเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงการคลัง ผู้ใช้สิทธิสามารถสั่งซื้อบนแพลทฟอร์มเดลิเวอร์รี่ ได้อีกด้วย

สำหรับสิทธิคงเหลือจำนวน 972,808 สิทธิ ประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนสามารลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง
เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

รัฐช่วยจ่าย 50%
ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 

 

จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน
โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.
ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ คลิก
สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ก.ค.64 – 31 ธ.ค.64.

 

ที่มา: www.คนละครึ่ง.com