ใกล้หมดเขตแล้ว ลงทะเบียนรับ 5,000 บ

รีบยื่นสมัครภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับเงินเยียยา จำนวน 5000 บาทจากมาตรการเยียวยาโควิด เช็คสิทธิที่นี่ด่วน

ครม. อนุมัติมาตรการเยียวย าโควิดสำหรับผู้ประกันตนและนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40

ยื่นสิทธิขอรับเงินเยียวย า โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ ต้องลงทะเบียนสมัครกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวย าล่าสุด 5000 บาท

สำหรับมาตรการเยียวย าโควิด ครม.กำหนดพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาล่ าสุด

 

 

 

พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มมีดังนี้

กรุงเทพ
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
อยุธย า
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

 

เงื่อนไขรับสมัคร

อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท

– ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย

ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)

 

– ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

จ่ายเงินสมทบ

ทางเลือกที่ 1 : 70 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2: 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3 : 300 บาท/เดือน

เงินเยียวย าที่จะได้รับ

5000 บาท

วิธีสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
9 หมวดประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิ ดังนี้

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม