สินเชื่อห่วงใย กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน ได้ขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ล่าสุดธนาคารออมสินเตรียมปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท ภายใต้ชื่อสินเชื่อ ห่วงใย สามารถขอยื่นกู้ ผ่านแอปพริเคชั่น MyMo ดอกเบี้ยต่ำ รายละเอียดขั้นตอนขอยื่นกู้ มีดังนี้

สินเชื่อห่วงใยคืออะไร?

คุณสมบัติ

– จำกัดผู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
– วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
– ไม่ต้องค้ำประกันใดๆ ทั้งสิน
– ไม่ต้องชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 งวดแรก
– กำหนดผ่อนชำระคืน เงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี
– สามารถ ยื่นกู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น

วิธีการขอสินเชื่อห่วงใย ผ่าน แอป MyMo

1. เข้าแอป MyMo เลือกกดจองสิทธิ์ที่นี่

2.อ่านเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้ให้ครบถ้วน

3.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อจองคิว จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียนจองสิทธิ์

4.ระบบได้รับข้อมูลผู้ยื่นกู้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแจ้งวันที่ได้รับสิทธิ์พร้อมเวลาที่นัดหมาย

โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้า ล็อคอินเข้าแอป เพื่อกดยืนยันการขอกู้สินเชื่ออีกครั้ง ตามกำหนดวันที่นัดหมาย จากนั้นธนาคารออมสินจะแจ้งผลให้ทราบในวันถัดไป ผ่านแอป MyMo และ SMS โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อสามารถทำสัญญากู้ยืมผ่าน

แอป(Digital Contract ) และรับ เงินกู้ เข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ