สินเชื่อ PEOPLE CARD ยืมได้ 30,000 บาท ทุกอาชีพ อนุมัติโดยไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามความต้องการ วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง และสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพียงเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน

 

รายละเอียด สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี ต้องมีอายุงานที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี ต้องประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

เอกสารประกอบผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
  Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

 

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ราย

ระยะเวลากู้

 • ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

 • ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

หลักประกัน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

 • สามารถใช้วงเงินสินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115