ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้วงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 1,400 บาทต่อเดือน ทุกอาชีพ

ที่ใครหลายคนอาจประสบกับปัญหา ด้านการเงิน และ ในวันนี้ ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ภายใต้ชื่อสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้ อเนกประสงค์ ที่จะมาเติมเต็มช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินไปปรับสภาพคล่อง โดยหากยืมเงินที่ 15,000 บาทเลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 500 บาท หากยืม 50,000 บาท ผ่อนคืน 60 เดือนเพียงเดือนละ 1,400 บาท แต่ถ้ากู้ที่ 150,000 บาท ต่อเดือนที่ต้องจ่าย 4,000 บาท เท่านั้น ผ่อนสบายๆ โดยที่ไม่ต้องค้ำประกันใดๆเลย

 

วงเงิน เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ และ รับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ผ่อนชำระสบาย สูงสุด 60 เดือน

 • ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือก ระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และ ชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กัน ทุกเดือน
 • สะดวกง่าย สบาย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารกรุงเทพ งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 1 - MoneyExpo

 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ วงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียม การชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงิน สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เข้าบัญชี

ช่องทางที่สามารถชำระเงิน

 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ จากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มี กับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือ  เช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • วงเงิน บาท ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%
 • วงเงิน บาท 30,001 – 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%
 • วงเงิน บาท 100,001 – 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%
 • วงเงิน บาท 200,001 – 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%
 • วงเงิน บาท 300,001 – 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%
 • ค่าเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 ส.ค 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี
 • เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ที่ผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2564 เป็นต้นไป
  ในการเรียกเก็บ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

 

 

บริการรับเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ - YouTube

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • จำกัดผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือน กับ ธนาคารกรุงเทพ และ ทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น

ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ โทร บัวหลวงโฟน 1333.