เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ยืมได้ 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จาก “ธนาคารออมสิน”

————————————-

————————————-

 

เปิดลงทะเบียนโครงการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด วงเงินกู้ 10,000 บาท จาก “ธนาคารออมสิน” สำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้มีรายได้ประจำ ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส CV-19 และปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

2 เงื่อนไขสำคัญที่หากไม่มี จะไม่สามารถขอ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้

จากข้อมูลคุณสมบัติ ที่ธนาคารออมสินกำหนด และการสอบถามข้อมูลจกธนาคารออมสิน สรุปได้ว่าหากไม่มี 2 สิ่งนี้ หรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถลงทะเบียนขอ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 นั่นคือ

 

1. ไม่มีแอปพลิเคชั่น MYMO

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญ คือผู้ที่จะลงทะเบียนได้จะต้องมีแอปพลิเคชั่น MYMO

นั่นหมายความว่า ผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชั่น MYMO จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจาก สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จะต้องขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น MYMO เท่านั้น

2. ไม่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

หากไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารออมสิน มีรายละเอียด ดังนี้

 

✔ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
✔ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้มีรายได้ประจํา ของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส (พนักงานเอกชนเท่านั้น)
✔ ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
✔ มีแอปพลิเคชั่น MYMO

 

เฟสที่ 1 สำหรับลูกค้า ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยจะต้องมีแอปพลิเคชั่น MYMO

เฟสที่ 2 สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอปพลิเคชั่น MYMO

เฟสที่ 3 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอ สินเชื่อได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MYMO ของธนาคารออมสิน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115